Warsztat.GDCompo!ProjektyMediaArtykułyQ&AForumOferty pracyPobieranie

Opisz napotkaną sytuację, a redakcja niezwłocznie znajdzie rozwiązanie!

wyślij anuluj

10. Teren - drzewa

Tekst został importowany z Warsztatowych artykułów. Jego oryginalnym autorem jest Grzegorz Żak. Jeżeli został importowany poprawnie, usuń ten szablon!

Unity posiada możliwość masowego wstawiania drzew na planszę. Drzewa wstawione poprzez generator położenia charakteryzują się mniejszym obciążeniem sprzętu, dlatego polecam korzystanie z niego nawet przy wstawianiu kilku egzemplarzy.

Dodawanie drzew
Piątym narzędziem w Inspectorze Terenu w Unity jest Place Trees.

Przed rozpoczęciem masowego wstawiania drzew musisz je dodać do Inspectora:
Edit Trees >> Add Tree
Pojawi cię okno dodawania drzewa:

Wybierz z Widoku Project interesujące cię drzewo i dodaj do zmiennej Tree. Jeśli chcesz ustawić efekt bycia na wietrze dla drzew zmień wartość zmiennej Bend Factor.  Naciśnij Add, żeby potwierdzić dodanie do Insprctora.

Aktualnie zaznaczone drzewo będzie podświetlone na niebiesko.

Malowanie drzewami
Kiedy korzystamy z narzędzia Place Trees i klikniemy gdziekolwiek na terenie lewym przyciskiem myszy, aktualnie zaznaczone drzewo w Inspectorze pojawi się na nim. Żeby usunąć drzewa korzystamy z Shift i lewego przycisku myszy.

Przed przystąpieniem do masowego wstawiania drzew najlepiej, najpierw zapoznać się z następującymi ustawieniami:
Brush Size - promień w metrach pędzla wstawiającego drzewa
Tree Spacing - procent szerokości drzewa pomiędzy drzewami
Color Variation - dopuszczalna różnica kolorów pomiędzy drzewami
Tree Height - regulacja wysokości drzewa w stosunku do Assetu
Height Variation - dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy drzewami
Tree Width - regulacja szerokości drzewa w stosunku do Assetu
Width Variation - dopuszczalna różnica szerokości pomiędzy drzewami

Edycja drzew
Żeby zmienić parametry importu kliknij na przycisk Edit Tree pod wykazem drzew, a następnie Edit Detail.

Masowe wstawianie drzew
Unity pozwala także na masowe wstawianie drzew bez użycia pędzla na całej powierzchni terenu. Wystarczy wybrać:
Terrain
->Mass Place Trees
W oknie dialogowym należy wpisać ilość drzew, które mają pojawić się na terenie i potwierdzić dodanie.

Odświeżanie Assetów
Jeśli dokonywałeś zmian w źródłowym(source) Assetcie, należy go ponownie ręcznie zaimportować. Żeby to zrobić wybierz z menu:
Terrain->Refresh Tree and Detail Prototypes

Tworzenie drzew
Istnieją dwa sposoby stworzenia drzew dla edytora.
Pierwszym jest skorzystanie z istniejącego od wersji 3.0 kreatora drzew(Tree creator) o którym będę mówił w przyszłości.
Drugim sposobem jest skorzystanie z zewnętrznego programu do modelowania kompatybilnego z Unity. Drzewo stworzone w takim programie powinno składać się z pojedynczego mesha z dwoma Materiałami. Jednym dla pnia, drugim dla liści.

Średnia ilość triangles(trójkątów z których składa się model) powinna być poniżej 2tyś. Czym mniejsza jest ich ilość tym większa wydajność.

Drzewa muszą korzystać z shadera Nature/Soft Occlusion Leaves lub Nature/Soft Occlusion Bark. Żeby użyć tego shadera umieść drzewo w folderze o nazwie Ambient-Occlusion i ponownie zaimportuj model.

Używanie Low Poly
Low Poly to siatka składająca się z małej ilości poligonów.
Poligon to dwuwymiarowa ściana obiektu. Zazwyczaj będąca trójkątem lub czworokątem. Wiele poligonów tworzy trójwymiarową(3D) siatkę modelu.

Zaleca się korzystanie z jak najmniejszej ilości poligonów. Pracując z modelami drzew korzystaj z poligonów w kształcie trójkątów, a nie czworokątów.

Konfiguracja kolizji drzew
Collider to siatka z którą następuje kolizja. Żeby dodać Collider do drzewa najlepiej jest wrzucić drzewo do sceny, dodać Capsule Collider, dostosować go i dodać je do nowego Prefabu. Kiedy będziesz dodawał drzewo do terenu wybierzesz Prefab zawierający drzewo z dodanym Colliderem w kształcie kapsuły.

Włączanie kolizji z drzewami
Rigid bodies - obiekty na które działa fizyka np. podlegają grawitacji. Często jako rigid body ustawia się postać w grze.
Jeśli chcesz, żeby rigid bodies zderzały się z drzewami wystarczy zaznaczyć kwadracik(checkbox) przy Create Tree Colliders w Inspectorze Terenu.

Jeśli tego nie zrobisz będziesz mógł przechodzić przez drzewa.by Grzegorz Żak (sztacheta28) Forum o Unity

Tekst dodał:
Grzegorz Żak
04.08.2011 21:51

Ostatnia edycja:
Grzegorz Żak
04.08.2011 21:51

Kategorie:

Aby edytować tekst, musisz się zalogować.

# Edytuj Porównaj Czas Autor Rozmiar
#1 edytuj 04.08.2011 21:51 Grzegorz Żak 6.17 KB
Zwykły
Do sprawdzenia
Do akceptacji
  • Napisz komentarz:
    Aby dodać swój komentarz, musisz się zalogować.
Licencja Creative Commons

Warsztat używa plików cookies. | Copyright © 2006-2017 Warsztat · Kontakt · Regulamin i polityka prywatności
build #ff080b4740 (Tue Mar 25 11:39:28 CET 2014)